Kopalnie 12 266 62 98 0

Wędkarze Kruszywa

środa, 15 listopad 2023


Wędkarze Kruszywa

Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa S.A. już na etapie eksploatacji kruszywa podejmują działania zmierzające do współpracy z podmiotami, które podejmują się dzierżawy zbiorników poeksploatacyjnych na cele szeroko pojętej rekreacji – w tym na cele wędkarskie różnym związkom lub klubom wędkarskim danego regionu. I tak na przestrzeni ostatnich kilku, a nawet kilkudziesięciu lat zbiorniki poeksploatacyjne wchodzące w skład np. Kopalni Kruszywa ,,Brzegi” czy ,,Cholerzyn” dzierżawione były i są Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu z siedzibą w Krakowie.
Na terenie wspomnianej Kopalni Kruszywa ,,Brzegi” Polski Związek Wędkarski dzierżawi od naszej spółki zbiornik pod przyjętą nazwą ,,No kill” – złap i wypuść, gdzie corocznie odbywają się zawody rangi mistrzowskiej. W 2019 roku zorganizowane były Muchowe Mistrzostwa Klubów Wędkarskich Krakowa. Duża część zbiorników poeksploatacyjnych
z rejonu Kopalni Kruszywa ,,Brzegi” została również sprzedana Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu, który do dnia dzisiejszego na tych zbiornikach prowadzi gospodarkę wędkarską.

W rejonie Kopalni ,,Zakole A” i ,,Zakole B” zbiorniki poeksploatacyjne dzierżawione są do dnia dzisiejszego Klubowi Wędkarskiemu ,,Karaś” z siedzibą w Rozkochowie.

Zbiorniki poeksploatacyjne z rejonu Kopalni Kruszywa ,,Zakole A” oraz ,,Zator – Podolsze Nowe”, które ponad dwie dekady temu zostały przekazane Gminie Zator i Starostwu Oświęcimskiemu również są wykorzystywane do celów wędkarskich. Zbiorniki te są w utrzymaniu klubów wędkarskich z rejonu zatorszczyzny.

Bardzo szeroko rozwinięta rekreacja wędkarska odbywa się na zbiornikach poeksploatacyjnych w Kopalni Kruszywa ,,Rajsko”. Zrekultywowane zbiorniki na terenie miejscowości Rajsko w ubiegłym XX wieku, po zakończeniu działalności górniczej zostały przekazane lub sprzedane związkom wędkarskim z rejonu oświęcimskiego, czy wówczas jeszcze związkom wędkarskim z byłego województwa bielskiego. Do dziś funkcjonują tam zbiorniki pod nazwą
np. ,,Jezioro Długie” czy ,,Złota Rybka” gdzie organizowane są zawody wędkarskie. W 2019 r. na zbiorniku ,,Złota Rybka” zorganizowane zostały Wojewódzkie Zawody w Wędkarstwie Spławikowym pod patronatem starosty oświęcimskiego.

Dodatkowo na etapie prowadzenia działalności górniczej w miejscowości Skidziń i Wilczkowice w gminie Brzeszcze, tworzące się zbiorniki poeksploatacyjne sukcesywnie dzierżawione były od naszej Spółki przez Towarzystwo Wędkarskie ,,Sazan”. Po sprzedaży terenów poeksploatacyjnych Gminie Brzeszcze w 2013 r. do dnia dzisiejszego Towarzystwo Wędkarskie ,,Sazan” użytkuje przedmiotowe zbiorniki jako pełnowartościowe łowiska wędkarskie.

Skontaktuj się z nami

Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa S.A.
ul. Rzemieślnicza 1
30-363 Kraków

12 266 62 98 Kontakt z nami