Kopalnie 12 266 62 98 0
Powstanie Spółki Akcyjnej

Powstanie Spółki Akcyjnej

Spółka Akcyjna została utworzona w 1998 roku w ramach przekształceń własnościowych, przejmując cały majątek dotychczasowego przedsiębiorstwa państwowego. Akcjonariuszami, założycielami Spółki zostało 40 pracowników, natomiast akcje Spółki zdecydowało się wykupić 346 pracowników spośród 362 pracowników wówczas zatrudnionych.

Kierownictwo Spółki

Aktualnie Spółką zarządza kadra kierownicza, której przedstawicielem jest Zarząd oraz Rada Nadzorcza.

Spółka z powodzeniem pokonuje trudną drogę prywatyzacji i adaptacji do wymagającego rynku,
na którym obowiązuje nieustanna konkurencja. Działając skutecznie na rynku po prywatyzacji od początku powstania Spółki, Zarząd kieruje się zasadami rzetelności, partnerstwa, rozwoju firmy i dbałości
o pracowników.

Kierownictwo Spółki
Kruszywa Naturalne

Kruszywa Naturalne

Podstawową działalnością Spółki jest wydobywanie, przeróbka i sprzedaż kruszyw naturalnych
dla budownictwa i drogownictwa tj. żwiru, piasku
oraz mieszanki żwiru i piasku, tzw. pospółki.

Kopalnie i Obiekty

Obecnie Spółka posiada 11 Kopalń Kruszyw, 2 Jednostki Zaplecza Technicznego, Zespół Energetyczny, Grupę Robót Ziemnych, Drogowych i Rekultywacji, Bazę Magazynowo Transportową, Kąpielisko Przystań Brzegi oraz Biurowiec, w którym pracuje kadra kierownicza
na czele z Zarządem Firmy.

Kopalnie i Obiekty
Eksploatacja Kruszywa

Eksploatacja Kruszywa

Spółka może się szczycić szerokim i bogatym dorobkiem myśli technicznych w zakresie produkcji urządzeń
do eksploatacji kruszywa.

Inwestycje Własne

Dzięki posiadaniu doświadczonej kadry kierowniczej oraz wykwalifikowanych pracowników, Spółka we własnym zakresie mogła zrealizować i wykorzystać na własne potrzeby zamierzenia takie jak:

  • wykonanie 6 szt. pogłębiarek ssąco refulujących służących
    do wydobywania kruszywa ze zbiorników eksploatacyjnych,
  • wybudowanie 7 szt. odwadniających przenośników taśmowych tzw. dekoldband, wstępnie odprowadzających wodę i części ilasto-pylaste z wydobytego kruszywa
    przed jego transpotrem do zakładu przeróbczego,
  • wybudowanie kilkudziesięciu sztuk lądowych przenośników taśmowych zainstalowanych w naszych zakładach przeróbczych.
Inwestycje Własne

Nasza oferta

Poznaj naszą ofertę

Skontaktuj się z nami

Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa S.A.
ul. Rzemieślnicza 1
30-363 Kraków

12 266 62 98 Kontakt z nami