Kopalnie 12 266 62 98 0

Dane kontaktowe

Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa S.A.
ul. Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków

NIP: 679-24-78-943, REGON: 351418319

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000094108
Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 1 508 300 zł

Centrala
12 266 61 00, Fax 12 267 23 11

Sekretariat Dyrektora Naczelnego
12 267 19 50

Sekretariat Dyrektora Handlu, Marketingu i Rozwoju oraz Dyrektora Technicznego
12 266 99 05

Zespół Handlu, Marketingu i Rozwoju
12 266 62 98
p.o. Kierownika: Izabela Słonina

Zespół Administracji i Zarządu Budynków 
12 266 73 04
Kierownik: Mirosław Ciemięga

Zespół Mechaniczny, Utrzymania Ruchu i Gospodarki Materiałowej  
12 266 28 73
Kierownik: Mateusz Grzywna

Przyjmowanie mas ziemnych - odpad 17 05 04
535 126 756 - Izabela Słonina

Biuro główne: biuro@kruszywosa.pl
Sprzedaż: sprzedaz@kruszywosa.pl lub
zbyt@kruszywosa.pl
Marketing: marketing@kruszywosa.pl
Usługi techniczne: pmrozinski@kruszywosa.pl

Zespół Transportu i Logistyki
12 398 14 32
Kierownik: Jan Kura

Zespół Gospodarki Nieruchomościami
12 398 14 16
Kierownik: Mariusz Pająk

Zespół Geologiczno – Mierniczy
12 267 25 52
Kierownik: Piotr Micek

Zespół Kadr i Płac
12 269 15 17
Kierownik: Ewelina Stokłosa

Zespół Księgowości, Kosztów i Finansów
12 266 30 71
p.o. Głównego Księgowego: 
Tomasz Błachno
Kierownik: Elżbieta Kuchnia

Zespół Produkcji i Technologii Produkcji
12 269 14 49
Kierownik: Łukasz Szczepanek

Służba BHP, Zespół Organizacyjno - Prawny
12 266 49 10
Główny Specjalista ds. BHP: Magdalena Nastawny
Specjalista ds. Prawnych: Michał Mastalerz

 

Mapa dojazdu

Skontaktuj się z nami

Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa S.A.
ul. Rzemieślnicza 1
30-363 Kraków

12 266 62 98 Kontakt z nami