Kopalnie 12 266 62 98 0
15 XII 1951

Powstanie Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa
(tj. samodzielnego Przedsiębiorstwa produkcji kruszyw).
W chwili powołania Krakowskie Zakłady zatrudniały
około 800 pracowników.

1952

Pierwsza siedziba firmy w Krakowie
przy ul. Waryńskiego 12.

1952

Rozpoczęcie eksploatacji pod własnym szyldem.

W skład Przedsiębiorstwa wchodziły istniejące wówczas Zakłady Eksploatacji Kruszywa (ZEK):

 • ZEK Marcinkowice wydobywające kruszywo w dwóch punktach eksploatacyjnych w Marcinkowicach oraz w Starym Sączu,
 • ZEK Zakopane, wydobywające kruszywo w punkcie eksploatacyjnym w Podczerwonym,
 • ZEK Oświęcim, wydobywające kruszywo w punktach eksploatacyjnych w okolicach Oświęcimia, Zatora oraz Trzebieńczyc,
 • ZEK Kraków, wydobywające kruszywo z rzeki Wisły
  w punktach eksploatacyjnych położonych w Krakowie
  na Zwierzyńcu i Skałce oraz w Mogile, Przegorzałach,
  Niepołomicach i Sandomierzu,
 • ZEK w Bogumiłowicach,
 • Zakład Naprawczy – Stocznia Rzeczna w Krakowie.

Na koniec 1952 roku produkcja kruszyw w w/w zakładach wyniosła 2,3 mln ton.

1953

Dokonanie modernizacji dwóch żwirowni (Komorów
i Marcinkowice) poprzez mechanizację procesów eksploatacji, transportu wewnętrznego oraz zastosowania węzłów uszlachetniania.

1954

Przeniesienie głównej siedziby Przedsiębiorstwa
na ul. Sławkowską 1 (widoczna na zdjęciu kamienica
na rogu Rynku Głównego i ul. Sławkowskiej).

1956

Zakończenie eksploatowania kruszywa w korytach rzek
i przeniesienie jej na zbiorniki zamknięte.

1968

Powtórna zmiana adresu biura i przeniesienie się
do nowo wybudowanego biurowca w Krakowie
przy ul. Rzemieślniczej 1.

1989

Powołanie nowego organu założycielskiego Przedsiębiorstwa, którym został Wojewoda Krakowski.

1994

Wprowadzenie zmian w nazewnictwie zgodnie
z przepisami górniczymi. Kopalnie Kruszyw według  nomenklatury górniczej nazywane są Zakładami Górniczymi.

1997

Oddanie do użytku ostatniego zakładu górniczego tj. Kopalni Kruszywa "Cholerzyn – Zagórze" przed przekształceniem Przedsiębiorstwa państwowego w Spółkę Akcyjną.

1998

Przekształcenie Przedsiębiorstwa państwowego
w Spółkę Akcyjną. W chwili przekształcenia w skład Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa wchodziły następujące jednostki organizacyjne:

 • Kopalnia Kruszywa "Przylasek Rusiecki",
 • Kopalnia Kruszywa "Brzegi",
 • Kopalnia Kruszywa "Zator - Podolsze Nowe",
 • Kopalnia Kruszywa "Skawce",
 • Kopalnia Kruszywa "Kończyce",
 • Kopalnia Kruszywa "Rajsko",
 • Kopalnia Kruszywa "Nieznanowice",
 • Kopalnia Kruszywa "Zakole A",
 • Kopalnia Kruszywa "Zakole B",
 • Kopalnia Kruszywa "Dwory",
 • Kopalnia Kruszywa "Cholerzyn - Zagórze",
 • Grupa Robót Ziemnych, Drogowych i Rekultywacji,
 • Wydział Remontowy Oświęcim,
 • Wydział Robót Mechanicznych Brzegi,
 • Baza Magazynowo - Transportowa Smolice,
 • Laboratorium Centralne,
 • Grupa Robót Elektrycznych,
 • Grupa Robót Remontowo - Budowlanych,
 • Zarząd mieszczący się w siedzibie głównej w Krakowie
  przy ul. Rzemieślniczej 1.
1999

Pierwsza w historii Spółki rekultywacja terenów poeksploatacyjnych w Kopalni Kruszywa "Przylasek Rusiecki" i przekazanie tych terenów Gminie Kraków.

2000

Uruchomienie w miejsce zlikwidowanej Kopalni Kruszywa "Przylasek Rusiecki" nowej Kopalni Kruszywa "Niepołomice" i zakup
do eksploatacji pierwszej w historii Spółki pogłębiarki ssąco refulującej.

2002

Doposażenie pogłębiarki ssąco refulującej SIII Döpke w pomosty, sterówkę i pływaki przednie w Kopalni Kruszywa "Dwory".

2005

Zbudowanie i zainstalowanie w Kopalni Kruszywa "Brzegi" pierwszej w historii Spółki pogłębiarki ssąco refulującej Krakus wykonanej przez naszych pracowników.

2008

Zakończenie eksploatacji w Kopalni Kruszywa "Skawce"
i przekazanie terenów jako zalewowe w związku z budową zbiornika Świnna Poręba.

2008

Otwarcie nowej Kopalni Kruszywa "Stawy Monowskie" 
wraz z nowym zakładem przeróbczym.

2012

Wybudowanie nowego zakładu przeróbczego
wraz z zainstalowaniem zapleczy biurowego
i warsztatowego w Kopalni Kruszywa "Zakole A".

2015

Wybudowanie nowego zakładu przeróbczego
w Kopalni Kruszywa "Nieznanowice".

2016

Podjęcie decyzji o utworzeniu Kąpieliska Przystań Brzegi
w Krakowie na terenach poeksploatacyjnych
Kopalni Kruszywa "Brzegi".

2017

Wybudowanie nowego zakładu przeróbczego wraz z zainstalowaniem pierwszego w historii Spółki hydrocyklonu
w Kopalni Kruszywa "Brzegi".

2018

Sprawowanie patronatu honorowego nad Konferencją
pt. "Nowoczesne Kopalnie Żwiru i Piasku w Polsce",
która odbyła się m.in. w Kopalni Kruszywa "Brzegi".

2018

Otwarcie Obiektu Rekreacyjnego z Kąpieliskiem
Przystań Brzegi, w którym uczestniczyło ok. 1500 osób.

2019

Otwarcie nowego innowacyjnego zakładu przeróbczego
w Kopalni Kruszywa "Zator - Podolsze Nowe".

2021

Zainstalowanie koła odwadniającego w miejsce autorskiego projektu dekoldbandy w KK Stawy Monowskie.

Skontaktuj się z nami

Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa S.A.
ul. Rzemieślnicza 1
30-363 Kraków

12 266 62 98 Kontakt z nami