Kopalnie 12 266 62 98 0

Pierwsze w Polsce platformy dla rybitw rzecznych w Kopalni Kruszywa

Poniedziałek, 13 listopad 2023


Pierwsze w Polsce platformy dla rybitw rzecznych w Kopalni Kruszywa

Pracownicy Kopalni Kruszywa "Dwory" w Oświęcimiu utworzyli w zbiorniku poeksploatacyjnym pierwsze w Polsce pływające platformy jako miejsce do zakładania siedlisk przez rybitwy rzeczne.

Pracownicy Kopalni Kruszywa "Dwory" w Oświęcimiu utworzyli w zbiorniku poeksploatacyjnym pierwsze w Polsce pływające platformy jako miejsce do zakładania siedlisk przez rybitwy rzeczne.

Ten gatunek ptaków wodnych należało otoczyć szczególną ochroną, ponieważ zmniejszał on swoją liczebność w znacznej części areału europejskiego, z powodu braku odpowiednich miejsc i warunków lęgowych. Powierzchnie drewnianych platform z plastikowymi zbiornikami pełniącymi funkcję pływaków, pokryto warstwą żwiru, zwodowano na środek zbiornika poeksploatacyjnego i zakotwiczono w wybranych miejscach. W ten sposób utworzono sztuczne wyspy, na których zaczęły powstawać pierwsze gniazda.

Projekt „Ochrony Rybitw w Dolinie Górnej Wisły” realizowany był we współpracy z Ornitologiczną Grupą Roboczą „Czaplon” i Towarzystwem na rzecz Ziemi przy pomocy hodowców ryb, współfinansowany z Programu Małych Dotacji GEF i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Dzięki zgodnej współpracy wyżej wymienionych podmiotów, jak i doskonałej bazie pokarmowej – stawom rybnym, gdzie ptaki mogły żerować, osiągnięto zamierzony cel.

Skontaktuj się z nami

Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa S.A.
ul. Rzemieślnicza 1
30-363 Kraków

12 266 62 98 Kontakt z nami