Kopalnie 12 266 62 98 0

Działalność charytatywna i sponsorska

środa, 18 październik 2023


Działalność charytatywna i sponsorska

Firma Kruszywo S.A.od wielu lat jest aktywnym i zaangażowanym sponsorem różnych inicjatyw społecznych i kulturalnych. Dzięki swojemu społecznemu zaangażowaniu firma wspiera wiele lokalnych projektów, które mają pozytywny wpływ na jej społeczność.

Firma Kruszywo S.A.od wielu lat jest aktywnym i zaangażowanym sponsorem różnych inicjatyw społecznych i kulturalnych. Dzięki swojemu społecznemu zaangażowaniu firma wspiera wiele lokalnych projektów, które mają pozytywny wpływ na jej społeczność, w tym:

1. Koła Gospodyń Wiejskich: Firma Kruszywo S.A. wspiera i sponsoruje koła gospodyń wiejskich, które odgrywają ważną rolę w zachowaniu tradycji kulinarnych, rzemiosła i kultury wiejskiej.

2. Drużyny Piłkarskie: Firma Kruszywo S.A. angażuje się w lokalne drużyny piłkarskie, wspierając rozwój sportu w regionie. Poprzez sponsoring drużyn, firma zachęca do aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia oraz promuje sport jako środek integracji społecznej.

3. Placówki Edukacyjno-Kulturalne: Kruszywo S.A. inwestuje w edukację, wspierając placówki edukacyjne, takie jak szkoły, przedszkola czy ośrodki kulturalno-edukacyjne. To wsparcie przejawia się w różnych formach, np. dostarczaniem materiałów edukacyjnych, gadżetów, czy organizacją wydarzeń edukacyjnych.

4. Imprezy w Gminach: Firma sponsoruje i współorganizuje różne imprezy kulturalne, społeczne i sportowe w gminach, gdzie prowadzi eksploatację kruszywa. Dzięki tym inicjatywom firma aktywnie integruje się z lokalnymi społecznościami, wspierając różnorodne wydarzenia o znaczeniu społecznym.

Poprzez te działania, firma Kruszywo S.A. nie tylko realizuje swoje cele biznesowe, ale także angażuje się w rozwój społeczności lokalnych i podejmuje działania na rzecz dobra wspólnego. Przywiązanie do lokalnych inicjatyw i wsparcie projektów kulturalnych, społecznych i edukacyjnych jest dowodem na odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstwa i zaangażowanie w dobro społeczności, w której działa.

Skontaktuj się z nami

Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa S.A.
ul. Rzemieślnicza 1
30-363 Kraków

12 266 62 98 Kontakt z nami