Kopalnie 12 266 62 98 0

Działania na rzecz ochrony środowiska

piątek, 10 listopad 2023


Działania na rzecz ochrony środowiska

Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa S.A. działają w zakresie wyznaczonym przez Ustawę Ochrony Środowiska określającą m. in. metody gospodarowania w przemyśle wydobywczym, dbając o zasoby przyrody.

Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa S.A. działają w zakresie wyznaczonym przez Ustawę Ochrony Środowiska określającą m. in. metody gospodarowania w przemyśle wydobywczym, dbając o zasoby przyrody.

Działalność reguluje również Ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze, która określa zasady i warunki ochrony złóż kopalin,  wód podziemnych i innych składników środowiska w związku z wykonywaniem prac geologicznych i wydobywaniem kopalin.

Tereny poeksploatacyjne w Krakowskich Zakładach Eksploatacji Kruszywa S.A przywraca się do stanu użytkowego zgodnie
z ustalonymi w Urzędach Administracji Państwowej kierunkami rekultywacji, poprzez wykonywanie różnych zabiegów agrotechnicznych, sadzenie drzew, sianie traw i zarybianie akwenów wodnych.

Działalność Kruszywo S.A. w zakresie ochrony środowiska, m.in.:

  1. Eksploatacja na terenie zbiornika "Ślepowron"
  2. Pierwsze w Polsce platformy dla rybitw rzecznych w Kopalni Kruszywa "Dwory"
  3. Projekt Life Vistula w zbiornikach poeksploatacyjnych Kopalń Kruszywa "Zakole A" i "Zakole B"
  4. Inwentaryzacja przyrodnicza w miejscowości Jankowice
  5. Kotewka orzecha wodnego Trapa natans w Kopalni Kruszywa „Zakole A”
  6. Monitoring Ornitologiczny w Kopalni Kruszywa "Rajsko"
  7. Monitoring Herpetologiczny w Kopalni Kruszywa "Rajsko"
  8. Wędkarze

Skontaktuj się z nami

Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa S.A.
ul. Rzemieślnicza 1
30-363 Kraków

12 266 62 98 Kontakt z nami